1) HASTANELER İÇİN GÜNEŞ ENERJİ KAYNAKLI PEM YAKIT PİLİNDEN ELEKTRİK, OKSİJEN VE HİDROJEN ÜRETİM TESİSİ KURULMASI VE YÜKSEK BASINÇLI ELEKTROLİZÖR GELİŞTİRİLMESİ

 

 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)  destekli  Hastaneler İçin Güneş Enerji Kaynaklı PEM Yakıt Pilinden Elektrik, Oksijen ve Hidrojen Üretim Tesisi Kurulması ve Yüksek Basınçlı Elektrolizör Geliştirilmesi” Projesi ,

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması

SİSTEM BİLEŞENLERİ

Ø40 kW Güneş Panelleri

Ø3x 10 Nm³ , 50 bar dayanımlı Hidrojen tankları

Ø1x 1 Nm³ , 50 bar dayanımlı Oksijen tankı

Ø 5kWh gücünde Yakıt pili

ØSistem kurulum ve Otomasyonu

 

 

 

 

SİSTEM AKIŞ DİAGRAMI

 

 

PROJE GÖRSELLERİ

2) HİDROJEN KOMPRESÖRÜ GELİŞTİRİLMESİ