KATI OKSİT YAKIT PİLLERİ

  • Bağlantı Ekipmanı (Connection Equipment)
  • Tek Hücre Stak (Single Cell – Stacked)
  • Bipolar Plakalar (Bipolar Plates)
  • Sonlandırıcı Plakalar (Terminating Plates)
  • Akım Toplayıcı (Current Collector)